A szerzőről

Barta Bence vagyok, a Pénzügyi Mentor alapítója. A pénzügyi tudatosság a 21. század egyik legértékesebb készsége, és a jól tervezhető jövő alapfeltétele, melyhez elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk a szükséges pénzügyi alapokkal. Erről szól a blogom és a hivatásomat is ebben érzem.

Barta Bence

Az utóbbi időben feltöltött cikkeim kapcsán kaptam több olyan őszinte rácsodálkozást és féltő értetlenkedést, melyek azt firtatták, hogy miért osztok meg ilyen sok gyakorlati információt az írásaimban, s miért nem tartogatok többet a tanácsadásokra?

A visszajelzések szerint kifejezetten elcsodálkoztak többen is az autóvásárlás pénzügyileg tudatos metodikáját firtató cikk, a mindennapok apró költéseit újragondolni javasló összefoglaló és a nyugdíjt érintő első írás kapcsán.

Ez a cikk is (reményeim szerint) sok hasznos információt és ötletet tartalmaz az imént tárgyalt nyugdíj helyzet megnyugtató megoldására. Mivel ez az írás az előzőeknél is feltáróbb és gyakorlatiasabb jellegű, az imént emlegetett visszajelzések hatására elgondolkodtam én magam is, hogy vajon miért gondolom, hogy ez a fajta nyílt megosztás jó irány. Arra jutottam, hogy ennek három oka van:

  • egyrészt, szeretek ezekről a témákról olvasni és írni
  • másrészt, azt hiszem valamilyen szinten hivatásomnak tekintem, hogy ezt ne csak azokkal osszam meg, akik eljönnek személyes konzultációra, hanem értéket teremthessen azoknak is, akik a cikkeket olvassák
  • harmadrészt, azt gondolom, hogy ez talán még népszerűsítheti is a személyes alkalmat, hiszen bepillantást enged a gondolkodásmódomba. A konzultáció úgyis személyre szabott, ez a legfőbb előnye: aki ismer tudja, hogy az általánosítások vagy közhelyek puffogtatása amúgy sem a stílusom (bővebben a konzultáció bemutatásáról itt).

A nyugdíj kapcsán sokan sokféleképpen megírták már az alaphelyzetet, azonban arra talán kevesebben vállalkoztak, hogy bemutassák az ehhez kapcsolódó pénzügyi termékeket, s a személyes állásfoglalást se spórolják el.

Előtakarékosság a nyugdíjra

A nyugdíjra alapvetően három féle módon előtakarékoskodhatunk:

  • Kifejezetten nyugdíjmegtakarítási pénzügyi termékekkel
  • Egyéb, nem nyugdíjmegtakarítási termékekkel
  • Hibrid módon, amikor a nyugdíjra felhalmozott összeget akár a fentiek keverékeként, érjük el. A fókusz itt sokkal inkább azon van, hogy a félretett pénzünk ne veszítse el értékét az év(tized)ek alatt, hanem lehetőleg növekedjen

Alábbiakban részletesen kifejtem a fenti három kategóriát:

1) Nyugdíjmegtakarítási termékek – államilag támogatott módozatok

Az állam – érthető módon – igyekszik támogatni az állampolgárok egyéni nyugdíj előtakarékosságát. Ennek okai az állami nyugdíj hosszú távú finanszírozhatatlanságában keresendőek. Az összes támogatás  ugyanakkor munkabér alapú, ugyanis személyi jövedelemadóból igényelhető vissza. Ez a törekvés egyértelmű a jelen kormányzat gazdasági és támogatáspolitikájában: alanyi jogon járó segélyek már szinte nincsenek, csak a munkajövedelem adóterheiből igényelhető vissza állami támogatás. Ezzel (is) próbálják rávenni az embereket a minél fehérebb foglalkoztatásra és korrekt adózásra.

1.1 Nyugdíjbiztosítás

Előnyei: az állam támogatást nyújt, egyfajta termékhez kapcsolt (unit linked) biztosításként. A támogatás mértéke 20%, de maximum 130 ezer forint évente.

Hátrányai: sajnálatos módon magán hordozza ez a pénzügyi termék is a unit linked biztosítások hátrányait. Hiába a támogatás, ez a pénzügyi termék kifejezetten drága az ügyfélnek, az elérhető állami támogatás nem fedezi a felmerülő jelentős költségeket.

1.2 Önkéntes nyugdíjpénztár (ÖnyP)

Előnyei: az állam itt is támogatást nyújt, éves 20%, de maximum 150 ezer forint visszatérítésének értékében. A konstrukció értelmében a haszon 10 év után felvehető adómentesen. A konstrukció előnye, hogy akár kombinálható a nyugdíjelőtakarékossági (NyESz) számlával, a realizált éves támogatás így 250 ezer forintra feltornázható.

Hátrány: a befizetésért cserébe a pénzügyi portfoliót (mely állampapírok, részvények, kötvények és egyéb pénzpiaci termékek összessége) nem mi állítjuk össze, csak a kockázati szint választható. További hátrány, hogy a befizetésekből összeálló tőkerész nem vehető fel adómentesen, csak nagyon komoly adóterhekkel (személyi jövedelemadót, egészségügyi hozzájárulást és kamatadót fizetve, ami összesen az összegyűjtött pénz közel felét jelentené). A pénzösszeghez nyugdíjba vonulva (vagy ha minimum 20 évig fizettük) lehet hozzányúlni.

1.3 Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NyESz): értékpapír szla, 20% de max. 100e visszatérítés

Előnyei: éves 20%, de maximum 100 ezer forint visszatérítést nyújt. Egyértelmű előnye, hogy mi állítjuk össze a pénzügyi termékek portfolióját (tehát konkrétan dönthetünk hogy mely vállalat milyen részvénye vagy kötvénye kerüljön bele). Ugyancsak a termék mellett szól, hogy a hozam kamatadó mentes. További előnye, hogy NyESz számlát nyithat bárki, akár nyugdíjas is.

Hátrányai: a fent emlegetett adójóváírás hozzáíródik a számlához, azonban így külön nem mozgatható. Fontos leszögezni, hogy csak nyugdíjba vonuláskor vehető ki a pénz adómentesen, amúgy személyi jövedelemadó és eho (egészségügyi hozzájárulás) köteles jövedelemnek minősül.

Összefoglalva a fenti termékeket mindegyikről elmondható, hogy az állam igyekszik vonzóvá tenni ezeket a konstrukciókat. Ugyanakkor az összegyűjtött pénz rendkívül nehezen mobilizálható, s az időtáv kérdése nagyon releváns itt is, ahogy arról már ezen az oldalon is megemlékeztem külön cikkben is.

Az állami támogatás, a 20% ugyanis az első évben valóban mint lelkesítő 20% hozzáadott hozam jelentkezik, azonban a 16. évben például (amikor 15 év komoly mennyiségű összespórolt összege áll már a termékben) a 20%-os állami támogatás összes hozam-hatása nem éri el már az 1,5%-ot sem! Márpedig ennél a terméknél nem ritka ennél (akár jóval) hosszabb időtávú kalkuláció sem.

Az időtáv ezen hatásán túl ugyancsak nem szabad lebecsülni egy másik hatást sem: minél hosszabban lekötve tartjuk a pénzünk egy nehezen mobilizálható konstrukcióban, annál kiszolgáltatottabbak vagyunk a piaci történéseknek, esetleges értékvesztésnek, feltételváltozásnak, árfolyam leértékelődésnek, illetve a jogi környezet és a politikai akarat változásának. Azért, mert ma ezek valamelyike jó pénzügyi terméknek számít, nem biztos, hogy a mellette való elköteleződésre évtized(ek) múltán is jó döntésként tekinthetünk.

2) Nem nyugdíj-megtakarítási termékekkel

Fontosnak tartottam külön megemlíteni annak a lehetőségét, hogy nyugdíjra gyűjteni akár a legegyszerűbb módszerrel, az elkülönített, dedikált boríték technikájával is lehetséges.

Ennek a legnagyobb előnye a legnagyobb hátrányaa pénz likvid (akár valóban borítékban, akár lekötött bankbetéten vagy egyéb gyorsan feltörhető konstrukcióban tartjuk), tehát lehetőséget ad a piaci körülményeknek megfelelő gyors reakcióra (kifejezetten hasznos ez a szabályozási környezet változásánál, hiperinflációnál, árfolyamromlásnál, hogy a XX. században jellemzően évtizedenként egyszer megtörténő háborút-válságot-forradalmat-politikai berendezkedési váltást ne is említsük).

Ugyanakkor a probléma gyakran szintén éppen a likviditással van. Nevezetesen azzal, hogy hiába az eleinte erős elhatározás, egy ilyen döntés jellemzően nem állja ki az idők próbáját. Annyi új élethelyzet és kísértés lép be a képbe, s az emberek markát annyira tudja „égetni” a meglévő, el nem költött összeg (extrán így van ez korunk fogyasztásalapú világában, amikor mindenki a pénzünkre pályázik), hogy az esetek elsöprő többségében ez a módszer sajnos nem állja ki az idők próbáját.

3) Hibrid módszer

Ez a módszer követeli meg a legnagyobb pénzügyi tudatosságot, de ez kecsegtet a legnagyobb elérhető biztos hozammal is. Az általam alább bemutatott logikával ugyanis egyszerre vehetjük fel az állami támogatást, s így maximalizálhatjuk pénzünk értékét, míg komoly áldozatot a kiszolgáltatottság és időtáv vonatkozásában nem kell vállalni.

A javaslat konkrétan: az állami visszatérítés igénylése nem nyugdíj előtakarékossági, hanem más, hasonlóan támogatott eszközök felhasználásával. Erre két lehetőség  is kínálkozik: az önsegélyező- és az egészségpénztár.

Előnyei: ugyanúgy 20% visszatérítés realizálható, ami ugyancsak 150 ezer forintban maximált. Legfontosabb előnye, hogy a pénz további 2 évre leköthető újabb 10% támogatásért cserébe!

Ugyancsak komoly előnye e konstrukcióknak, hogy nem csak nyugdíjba vonuláskor lehet hozzányúlni: a pénz bármilyen okból kifolyólag szükséges menekítése így könnyen lehetséges. Ezzel gyakorlatilag épp azt a kiszolgáltatottságot sikerül kiküszöbölni, ami a fent tárgyalt, támogatott nyugdíjeszközök legnagyobb kockázata. Ugyancsak komoly előny, hogy a pénzfelvétel széles spektrumon lehetséges, ezzel jóval flexibilisebb a termék.

További lehetőségeket is nyújtanak ezek a pénztárak, amit tanácsadás keretében szívesen személyre szabottan felvázolok.

Fontos azonban itt a cikk végén még egyszer leszögezni: a jó döntés több tényezőn múlik. Sokat számít a személyiség, a kockázatviselési hajlam, illetve rendkívül fontos tényező a nyugdíjtól való távolságunk is:

– Ha közel a nyugdíj: a javasolt termékek a Nyugdíj Előtakarékossági Számla és az Önkéntes Nyugdíjpénztár. Ebben az esetben ugyanis a túl hosszú időtáv kockázataival nem kell számolnunk, az adóvisszatérítés pedig a rövidebb időtáv miatt jelentősebb hozam hatással dolgozik.

– Életbiztosítás: én senkinek nem ajánlanám. Létezik az a konstrukció (közvetlenül a nyugdíj előtt álló emberek), amikor hasonló megtérülés érhető el, mint a többi bemutatott terméken, azonban jobb sose lesz, ezért az extra erőfeszítést nem éri meg.

– Ha a húszas, harmincas vagy negyvenes éveidben jársz, esetleg nem rég múltál 50: először is gratulálok, hogy a nyugdíj gondolata Téged is foglalkoztat! Ezzel máris benne vagy a társadalom szűk, érdeklődő 32%-ában (forrás: Aegon, Nyugdíjpiaci körkép, 2016).  Neked én mindenképp a hibrid megoldást javaslom, amit fent kifejtettem!


Ha kíváncsi vagy a fenti a gondolatébresztő személyre szabott átültetésére, s kedvet kaptál egy valóban tanácsadás alapú konzultációra, akkor bátran vedd fel velem a kapcsolatot itt, illetve. A megváltozott körülmények között is szívesen állok rendelkezésedre.

Ha tudni szeretnéd, hogy milyen pénzügyi tudatossággal rendelkezel, akkor töltsd ki a Pénzügyi Mentor kvízt, cserébe pedig személyre szabott értékelést kapsz tőlem. Ez így kiváló lehetőség, hogy ráláss a jelenlegi pénzügyi helyzetedre.

Ha érdekel, hogy miként zajlik a személyes konzultáció, itt olvashatsz róla, ahol rendbe teheted pénzügyeid, elégedettségedre pénzvisszafizetési garanciát vállalok! Ha szeretnéd igénybe venni ezt a lehetőséget, akkor itt foglalhatsz időpontot.

Ha lakásvásárlás előtt állsz, ajánlom a teljes folyamaton végigkalauzoló kiskönyvem. A piac jelenlegi legjobb, 17% nettó hozamú befektetéséről és a tudatos pénzügyekről is olvashatsz e-könyveket.

Töltsd ki a pénzügyi kvízt, és személyre szabott értékelést kapsz tőlem!

A kvíz 5-8 perc alatt kitölthető, és átfogó, reális képet adhat a pénzügyi tájékozottságodról, tudatosságodról. A pontszám azonnal látszik, de az igazi extrát, a valóban egyénre szabott, e-mailben érkező kiértékelés jelenti.

Töltsd ki, most

Share This